Je to ako Váš podpis alebo rodné číslo v podnikaní, ak ho nemáte neexistujete. 
LOGO je Vaša značka, reprezentuje Vás. Je dôležité ako vyzerá a pôsobí, čím klienta osloví. LOGO je základným stavebným prvkom a často aj kameňom úrazu firiem. Musí spĺňať určité kritériá, upútať cieľovú skupinu,
verejnosť a v tom Vám poradím. Technická dokumentácia loga je v Brand Manuále v čom spočíva
celý vizuálny prejav firemnej identity v komunikácii.