Načo platiť za NOVÉ LOGO? My už máme logo a nič mu nechýba...

Často sa stretávame s tým názorom, že načo nám to je? Okrádate sa o zisky, zobudte sa, konkurencia nespí...

Príklad stavebnej firmy XY v Trnave: Na stretnutí sme sa rozprávali s konateľom o novučičkom logu a s tým spojenej grafickej identite celej firmy. Úprimne musím skonštatovať, že ich staré LOGO bolo možno staršie ako ja sám, ohlodané zubom času si nieslo všetko, čo k tomu patrilo. Zlú identifikáciu, slabú čitateľnosť, nevýraznosť, staré fonty, retro-štýl by bol oproti tomu futurizmus, logo bolo navrhnuté v 80-tych rokoch pri vzniku samotnej firmy. Od tohto obdobia nemal nikto potrebu riešiť otázku vizuálnej komunikácie, reprezentovania firmy a jej grafického vystupovania vo vysokom konkurencieschopnom mori značiek? Pán konateľ, aký rok sa píše? Aj v stavebných materiáloch a technologických postupoch a predpisoch sa držíte 80-tych rokov? Otázka na zamyslenie o čo všetko sa pripravila firma za tie roky? Nielen o nezameniteľnú vizuálnu identitu firmy spomedzi konkurencie, ale aj prestíž, jedinečnosť, povedomie, referencie, originalitu a v neposlednom rade aj o ušlé zisky. Na niektorých veciach človek proste neušetrí.  Napokon, kto chce šetriť na vlastnom rozvoji a identite stagnuje. Žijeme v 21. storočí, doba je rýchla a moderná alebo si myslíte, že Vaši klienti budú kráčať vzad?